Interactive

Interactive_image

Обичаме новите неща и постоянните промени. Създаваме преживявания. Работим основно в интернет, но не само. Търсим онези идеи, които в началото притесняват клиентите. Защитаваме ги с ясно дефинирани цели и стратегия.

Възползваме се от възможностите на новите технологии, но нашият фокус си остават хората. Смятаме, че бъдеще имат тези брандове, които ежедневно преоткриват и доказват своята роля в живота ни.

Interactive_line

Абакус Бизнес Център

бул. България 118, София 1618

interactive@saatchi.bg

+359 2 434 09 45