Audi жизненоважно съобщение

В днешно време благодарение на технологиите хората имат възможността да общуват свободно с всички. И те се възползват от нея. Навсякъде. По всяко време. Дори и докато карат автомобилите си.
Ето защо Audi реши да припомни на всички шофьори колко незначителни и абсурдни са понякога разговорите, заради които рискуват толкова много на пътя.
За целта в серия от радио реклами пуснахме звуци имитиращи получаването на съобщение в някои от най-разпространените чат приложения. А след всеки звук равен мъжки глас произнасяше и съдържанието на самите съобщения – реплики от типичните безсмилени чат разговори, които повечето от нас водят ежедневно.

facebooktwittergoogle_plus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>