Саачи

5 April 2018

СТУДЕНА БИРА

ZAGORKA_COLLAGE
През последните 4 години малкият Загорка-фризер в офиса ни никога не оставаше празен. В началото го пълнехме основно със Загорка Специално, каквото беше останало от Загорка […]
13 September 2011

F4R4

Тазгодишната ФАРА приключи и разбира се, ми бе възложена почетната задача да отразя новините. Приблизително веднага след като се възгордях от честта да поема ролята на […]