fbpx

Какво може да накара човек, който е изживял половината си живот извън България, да се завърне от Китай? В случая – силното желание да помогне на хората да разберат, че са значими и мнението им е важно за решаването на проблемите на градската среда.

© Александър Осенски

© Александър Осенски

Арх. Любо Георгиев се връща в България, за да оглави One Architecture Week, чиято цел е да говори на хората, които не са специалисти, по темите за градската среда и архитектура.

За 3 години Любо е директор няколко големи проекта около OAW в Пловдив – Капана, Реката и Панелните квартали, успявайки да включи дизайнери, инженери и проектанти, но най-важното – въвлича гражданите във вземането на решенията.

Георгиев има опит като проектант и ръководител на мултидисциплинарни екипи в Китай и Холандия. Важна част от неговата дейност включва проекти с обществена насоченост като “Failed Architecture”, рубриката “Архитектурна критика”, филмите “Усещане за град” и “Познавате ли архитекта?”, групата “Лаборатория за градско развитие”.

Новото предизвикателство пред Любо е Визия за София. Поканен от главния архитект на столицата, той събира екип изцяло от млади професионалисти в сферата на – комуникациите, технологиите, околната среда, социологията, устройственото планиране и правото.
Подходът, който те използват, е пионерски при решаването на проблемите на града. За първи път изследват проблемите на София от страна на гражданите, инвеститорите и всички заинтересовани страни.

И тъй като телефонът на Жельо прегря, докато стриймвахме, ще ви се наложи да гледате цялата презентация на две части. Поне обещаваме да е интересно!
Първа част | Втора част